HISTORYK

dr Jerzy Izdebski

Dzieje 9 Dywizji Piechoty 1918-1939

Jednostka ta zaliczana byla do grona czterech dywizji Wojska Polskiego, których sztandary pułkowe zostały udekorowane krzyżami Virtuti Militari za wybitne czyny bojowe żołnierzy podczas wojny 1918-1920r.

W uznaniu niezwykłago męstwa żołnieży 35 pp w okresie wojny 1939 r. sztandarowi tego pułku odznaczenie to nadano powtórnie.

Paradoksem historii jest fakt, że jednostka ta realizowała zadania operacynje zarówno w wojnie 1918-1920 r., jak również w 1939 r.